دارو خانه های مشهد - مشهد | mashhad
دارو خانه های مشهد

دارو خانه های مشهد (1)

دارو خانه های مشهد , مشهد

داروخانه امام رضای مشهد مقدس به عنوان کامل ترین داروخانه در سطح ایران از نظر تنوع دارویی نام برده شده است ساختمان داروخانه‌ی امام رضا مشهد با 667 متر مربع فضا و 2520 متر   زیربنا در چهار طبقه ساخته شده است كه در آن 2400 قلم تنوع دارویی وجود دارد 

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla