سینما های مشهد - مشهد | mashhad
سینما های مشهد

سینما های مشهد (1)

سینما های مشهد , مشهد

پردیس سینمایی هویزه یکی ازبهترین پردیس ساخته شده در کشور است که با تکیه بر فناوری داخلی تولید شده است و هم تراز با استانداردهای بین المللی می باشد .سینما هویزه مشهد در خیابان دانشگاه ،چهارراه گلستان واقع شده است .

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla