چرم گیاهی - چرم مشهد - مشهد | mashhad

چرم مشهد

چرم گیاهی - چرم مشهد

چرم مشهد

الیاف طبیعی از چرم با گذشت زمان شکستن خواهد شد. پنهان، پوست خودشان اسیدی هستند به خصوص به پوسیدگی قرمز، که باعث می شود پودر از سطح و تغییر در قوام آسیب پذیر است. خسارت از پوسیدگی قرمز است که توسط درجه حرارت بالا و رطوبت نسبی تشدید. هر چند که از نظر شیمیایی غیر قابل برگشت، درمان است که می تواند اضافه دست زدن به قدرت و جلوگیری از فروپاشی چرم دچار پوسیدگی می گردند قرمز وجود دارد.

چرم مشهد

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla