چرم چیست چرم مشهد 4 (2) - مشهد | mashhad

چرم مشهد

چرم چیست چرم مشهد 4 (2)

چرم مشهد

تولید چرم توسط مهاجمان به بریتانیا معرفی شد،

رومی ها، و توسط جوامع مذهبی، که راهبان متخصص در ساخت چرم، به خصوص پوست گوساله و پوست برای مقاصد نوشتن بودند.انگلیسی باستان بسیاری از کاربردهای چرم از کفش، لباس و چرم کیف به حال، به مقالات از جنگ.پوسته از قایق اوایل، شناخته شده به عنوان coracles، نیز در چرم پوشانده شد. از طریق ساخت قرن چرم گسترش به طور پیوسته و بار قرون وسطی اکثر شهرها و روستاها به حال دباغی، واقع در رودخانه های محلی و یا رودخانه، که آنها به عنوان یک منبع از آب برای پردازش و به عنوان یک منبع قدرت برای چرخ آب ماشین آلات رانده خود استفاده می شود. بسیاری از این دباغ خانه ها هنوز هم وجود دارد، اما در بسیاری از شهرهای شواهد تنها راه باقی مانده است در نام خیابان، مانند تنر خیابان، خیابان پوست و لین چرم.

چرم مشهد

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla