کتابخانه های مشهد - مشهد | mashhad
کتابخانه های مشهد

کتابخانه های مشهد (1)

کتابخانه های مشهد , مشهد

كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از جامع ترین کتابخانه های مشهد است کتابخانه فردوسی مشهد درمساحت بالغ بر 8900 متر مربع در 3 طبقه در داخل دانشگاه فردوسی واقع شده است 

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla